REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W REPKACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2024

I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Repkach
na rok szkolny 2024/2025


Dyrektor Zespołu Szkół w Repkach

i n f o r m u j e,  że:


1. Dzieci do Publicznego Przedszkola w Repkach przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.
Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny  deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Repkach.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.

Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie Zespołu Szkół w Repkach oraz w plikach dołączonych poniżej.