Poradnia on-line "Zawsze jest jakieś wyjście"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2021

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych, zlecono w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju, do realizacji, zadanie publiczne stworzenia poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poradnia on-line Zawsze jest jakieś wyjście łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Serdecznie zachęcamy do systematycznego korzystania z oferty poradni on-line.
 
W załączniku znajduje się szczegółowa instrukcja logowania się do poradni.
 
 
Patrycja Wierzbicka-Kucharek