Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Repkach w warunkach epidemii

LIST MINISTRA EDUKACJI i NAUKI

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

 

z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się,
że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania
w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

 

Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji
i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót
do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół
oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia
na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

 

„Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” to kompleksowy projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań. Idea równego dostępu do wiedzy i stwarzania uczniom
jak najlepszych szans do rozwoju – niezależnie od ich miejsca zamieszkania – była także impulsem do opracowania projektu Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
Będą to lokalne centra nauki, do których zostaną przeniesione
najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Projekt zakłada powstanie takich placówek w 32 miejscowościach w całej Polsce. Dzięki nim uczniowie będą mogli uczestniczyć w pasjonujących doświadczeniach, w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę
i poznawać najnowsze osiągnięcia oraz zdobycze nauki blisko swojej szkoły, a także miejsca zamieszkania. Pierwsze pilotażowe Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, a kolejne w latach 2022-2023.

 

Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych
i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września. W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. 
To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

 

U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku
móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość.

 

Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując
za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.
Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia w dorosłe życie.

 

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

 

Z wyrazami szacunku

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

 

 

31 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: LIST MINISTRA EDUKACJI i NAUKI

Ogłoszenie odnośnie projektu "Jestem zdrowy/a- program leczenia otyłości i chorób kręgosłupa u dzieci z powiatu sokołowskiego".

Powiększ zdjęcie Plakat%20programu%20Jestem%20zdrowy%20-%20wady%20postawy

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ogłasza otwarty nabór na bezpłatny unijny program pod tytułem: "Jestem zdrowy/a- program leczenia otyłości  i chorób kręgosłupa u dzieci z powiatu sokołowskiego".

         Program dedykowany jest dla uczniów klas od 1 do 6.  Składa się z dwóch modułów (otyłości i kręgosłupa), które obejmują zajęcia ruchowe, konsultacje ze specjalistami – porady fizjoterapeutyczne, dietetyczne z uwzględnieniem programu żywieniowego  oraz ciekawe warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców.

 

         Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą składać zgłoszenia  na adres e-mail: jestemzdrowy@spzozsokolow.pl

lub pod numerami telefonu:

503-464-224 lub 796-627-629

 

 

Przewidywany termin udziału w projekcie od września 2021 do grudnia 2021

31 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie odnośnie projektu "Jestem zdrowy/a- program leczenia otyłości i chorób kręgosłupa u dzieci z powiatu sokołowskiego".

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. według następującego harmonogramu:

 

08:15 - msza święta

KLASY V-VIII

Po mszy świętej o godz. 09:00 uczniowie klas V-VIII spotykają się ze swymi wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. (wejście do szkoły od strony parkingu)

 

KLASY I-III

o godzinie 09:00 spotkanie z wychowawcami na hali sportowej, a następnie wspólne przejście do wyznaczonych sal lekcyjnych. (wejście do szkoły od strony ul. Osiedlowej)

 

KLASA IVA I IVB

godzina 09:15  spotkanie z wychowawcami na hali sportowej. (wejście od strony parkingu)

 

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI:

KLASA                                                SALA

I                                                          4

II                                                         sala przy zerówce

III                                                        1

IVA                                                      7

IVB                                                      8

V                                                         3

VI                                                        101

VII                                                       104

VIII A                                                   105

VIII B                                                   103                          

30 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

SZCZEPIENIA UCZNIÓW OD 12.ROKU ŻYCIA

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. 

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne (tzw. tydzień informacyjny). W tym czasie dyrektorzy zorganizują spotkania informacyjne z rodzicami dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia. Odbędą się także lekcje, nie tylko wychowawcze, związane z tym tematem.

Więcej informacji na stronie MEiN.

26 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne