Samorząd uczniowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

Przewodniczący: Amelia Soczyńska

                                 Wiceprzewodniczący: Oliwia Kamińska

                                                    Skarbnicy: Agnieszka Trębicka

                                                                      Wiktoria Koprowska

                                                 Członkowie: Zofia Borychowska

                                                                      Alex Romańczuk

                                                                      Igor Zawadzki

                                                                      Karol Szadkowski

                                       Sekcja plastyczna: Julia Skorupka

                                                                      Gabriela Komar

 

          Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

                                                                                    Krzysztof Krasuski

                                                                                    Sylwia Przybyszewska

 

Cele Samorządu Uczniowskiego: 

- reprezentowanie ogółu uczniów;

- działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;

- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów    

   oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów   

   wychowawczych szkoły;

- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz

   przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli,

   samooceny i zdyscyplinowania uczniów;

- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Artykuły

SAMORZĄD SZKOLNY 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA:   Emilia Komar

ZASTĘPCA:                  Martyna Soczyńska

SKARBNIK:                  Szymon Jóźwiuk

CZŁONKOWIE:             Olga Grodzka

                                    Tymoteusz Bojar

                                     Karol Cielemęcki

                                     Dawid Bartosiak

28 września 2021