Jesteś tutaj: Start / O nas / Historia Szkoły

Historia Szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HISTORIA SZKOŁY W REPKACH

Początek szkoły w Repkach datowany jest na 1867 rok. Budynek, w którym mieściła się szkoła znajdował się na gruncie szkolnym, składał się z czterech izb i był przykryty słomą. W roku 1898 na tej samej działce został pobudowany nowy budynek. Przy szkole znajdował się niewielki ogród i sad. Ilość dzieci uczęszczających do szkoły w Repkach w latach 1895/1904 była następująca:

1895-36; 1896-42; 1897-47; 1898-54; 1899-59; 1900-62; 1901-54; 1902-22; 1903-28; 1904-42.

Wraz z wybuchem I Wojny Światowej szkoła została zamknięta. Ponownie otwarto ją w roku 1915. Pierwszą nauczycielką w szkole elementarnej w Repkach była Emilia Sieniuta, która uczyła w latach 1915-1918. W Repkach w latach 1915-1918 działała tak zwana Opieka Szkolna, którą tworzyli przedstawiciele mieszkańców wsi. Opiekunem głównym był Ludwik Buczyński, członkami Stanisław Zduniak i Jan Hodowiec.

We wrześniu 1918 roku do Repek przybywa nowa nauczycielka Wiktoria Zienkiewiczowa. Nauka odbywa się w czterech oddziałach. W roku szkolnym 1918-1919 liczba zapisanych dzieci wynosi 78, a w roku szkolnym 1919-1920 – 81. W roku szkolnym 1920-1921 szkoła w Repkach nie był czynna, ponieważ nauczycielka wyjechała, dopiero w maju 1921 roku przybył nowy nauczyciel Józef Młyński. Do września 1922 roku w Repkach pracował tylko jeden nauczyciel. Od stycznia 1924 roku pracę w szkole rozpoczął ksiądz ze Szkopów jako nauczyciel religii.

Większe zmiany w szkole repkowskiej zachodzą w roku szkolnym 1925-1926, utworzono wówczas cztery oddziały oraz tak zwany oddział eksponowany w Szkopach dla młodszych dzieci.

W szkole działały liczne organizacje uczniowskie. Jedną z pierwszych była powstała 9 grudnia 1925 roku Szkolna Kasa Oszczędności. 27 listopada 1927 roku założono drużynę harcerską, składającą się z dwóch zastępów. W roku 1931 dzieci z V i VI oddziałów założyły Spółdzielnię uczniowską „Jutrzenka”. Ponadto działały koła Młodzieży wiejskiej oraz Oddział Związku Strzeleckiego. W roku 1927 przystąpiono do organizowania biblioteki szkolnej.

W wyniku agresji Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku początek roku szkolnego zapowiadany na 11 września, nie odbył się. Naukę w szkole w Repkach rozpoczęto dopiero 5 grudnia 1939 roku, warunki były bardzo trudne.

Liczba dzieci w szkole w Repkach w latach 1939-1945:

1939-1940 (bez klasy I)-119;

1940-1941 (z klasą I)-219;

1941-1942 (z klasą I)-213;

1942-1943 (z klasą I)-205

1943-1944 (z klas I)-229;

1944-1945 (z klasą I)-190.

W 1942 roku następuje zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Długoletniego kierownika szkoły Pana Dymitra Słobodę zastępuje Pan Kazimierz Król. Oprócz Szkoły Powszechnej w Repkach, w okresie okupacji funkcjonowała Szkoła Rolnicza dla chłopców z Gminy Repki i Wyrozęby.

Rok szkolny 1944-1945 rozpoczął się w wyzwolonej spod okupacji niemieckiej części Polski, w związku z tym organizowało się polskie szkolnictwo.

Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej były bardzo trudne dla szkoły w Repkach. Budynek szkoły ulega częściowemu zniszczeniu. W roku szkolnym 1947-1948 w szkole w Repkach pracowało tylko dwoje nauczycieli: Pan Władysław Król i Pani Henryka Pawluk.

Na przełomie lat 40 i 50 coraz więcej absolwentów szkoły w Repkach podejmuje naukę w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Jednym z najważniejszych problemów z jakimi borykała się szkoła w Repkach po 1945 roku były trudności lokalowe. Dopiero po likwidacji spółdzielni produkcyjnej w Repkach przydzielono plac pod budowę szkoły przy drodze Repki-Borychów.

Szkołę oddano do użytku we wrześniu 1961 roku. W 1961 roku na emeryturę odchodzi długoletni nauczyciel, a od 1942 roku kierownik szkoły w Repkach Pan Władysław Król. W latach 1961-1965 funkcję tę pełnił Pan Jan Łukiańczuk. Następnie w 1965 roku kierownikiem szkoły został Pan Józef Hardej. Rok szkolny 1966-1967 był rokiem, w którym po raz pierwszy w ramach szkoły podstawowej pojawiła się klasa VIII. Liczyła ona 18 uczniów. Duże zmiany w organizacji szkoły w Repkach zachodzą w latach siedemdziesiątych. W roku 1974 filią szkoły w Repkach staje się czteroklasowa szkoła w Szkopach. W następnym roku filiami stają się szkoły w Kamiance, Remiszewie, Szkopach i Zawadach. Są to szkoły czteroklasowe, starsze dzieci od klasy V dojeżdżają do Repek. Liczba oddziałów wzrosła do 20, w tym w szkole w Repkach 12 i 8 w szkołach filialnych. Pierwszy raz w historii szkoły pojawia się stanowisko wicedyrektora. W roku szkolnym 1975-1976 funkcję tą pełniła Pani Henryka Zduniewicz. W roku szkolnym 1976-1977 szkoła staje się Zbiorczą Szkołą Gminną. Powołany zostaje Gminny Dyrektor Szkół. Pierwszym dyrektorem był Pan Mieczysław Król. Taki układ funkcjonował do 1984 roku. W latach 90 ponieważ zmniejsza się liczba dzieci w szkołach filialnych, są one stopniowo likwidowane.

W roku 2003 zostaje oddany do użytku nowy budynek gimnazjum, przy którym w roku 2010 zbudowana została hala sportowa.

 

Kadra kierownicza szkoły w latach 1945-2014:

1945-1961     Władysław Król            Dyrektor

1961-1965     Jan Łukiańczuk           Dyrektor

1965-1973     Józef Hardej                Dyrektor

1973-1975     Mieczysław Kuc           Dyrektor

 Henryka Zduniewicz    Zastępca

1976-1978     Mieczysław Kuc           Gminny Dyrektor Szkół

 Stefan Krzewniak         Zastępca

 Halina Getler                Zastępca

1978-1979     Mieczysław Kuc           Gminny Dyrektor Szkół

 Stefan Krzewniak        Zastępca

 Anna Pieńkowska        Zastępca

1980-1982     Stefan Krzewniak        Gminny Dyrektor Szkół

 Anna Pieńkowska       Zastępca

 Daniel Żachowski       Zastępca

1982-1984     Anna Pieńkowska       Gminny Dyrektor Szkół

 Józef Hardej                Zastępca

 Daniel Żachowski        Zastępca

1984-1986     Józef Hardej                Dyrektor Szkoły

 Daniel Żachowski        Zastępca

1986 IX-XII    Krzysztof Bryzek         Dyrektor Szkoły

 Daniel Żachowski        Zastępca

1987-2000     Daniel Żachowski        Dyrektor Szkoły

1987-1992     Anna Mieteń                Zastępca

1992-1996     Iwona Toczyska          Zastępca

1996-2000     Krzysztof Niemirka      Zastępca

2000-2011     Krzysztof Niemirka      Dyrektor Szkoły

2000-2011     Mariusz Kurowski        Zastępca

2011 - 2019   Urszula Sosna             Dyrektor Szkoły

2011 - 2015   Bożena Adamczuk       Wicedyrektor

2015 - 2017   Mirosława Strzała        Wicedyrektor

2017 - 2019   Maria Pietrzak              Wicedyrektor

2019 -            Maria Pietrzak              Dyrektor Szkoły